More information
Name: Rene
Grimbergen
Land: The Netherlands
Stad: Amsterdam
Telefoon: +31 6 2422 6392
Omschrijving:

René Grimbergen (1965) is opgeleid als creatief therapeut, docent en coach. Hij volgde de Voice Dialogue opleiding en een aantal vervolgtrainingen bij het ITP en liep vervolgens een jaar stage. Hij is geregistreerd lerarenopleider en heeft ruim 20 jaar ervaring in het opleiden, trainen en coachen van mensen. In zijn werkwijze zijn eigenaarschap en contact centrale thema’s.

‘Voor mij is eigenaarschap regie nemen in de weg naar de juiste oplossing. Daarbij komt natuurlijk de vraag op wat de juiste oplossing is. Daarbij hebben we als mens soms ondersteuning nodig. De letterlijke betekenis van contact is aanraking, verbinding, voeling. Deze drie termen zeggen voor mij waar het om gaat in het werken met mensen. Door middel van training en coaching laat ik mensen ervaren hoe ze in contact kunnen komen met zichzelf en met anderen in diverse situaties’.

De nadruk ligt op contact maken met het voelen en dit verbinden met het denken. Resultaat is dat de klant verworven inzichten kan toepassen in dagelijkse praktijksituaties waardoor veerkracht en slagvaardigheid vergroot wordt.

In zijn trainingen en coaching maakt hij gebruik van met name Voice Dialogue en principes uit de Transactionele Analyse. Daarnaast maakt hij gebruik van principes uit het model van Dynamische oordeelsvorming, de RET, Mindfulness, tafelopstellingen, video interactie begeleiding, geweldloze communicatie, het systeemdenken en wandelcoaching.

In veel gevallen gaat hij in zijn trainingen en coaching, met de klant, op zoek naar eigenaarschap en invloed. Werkvormen, modellen en technieken die hij inzet zijn altijd ter ondersteuning van de training of coaching en zijn nooit een doel op zich.

Zijn doelgroep bevindt zich op dit moment vooral in het onderwijs en bij gemeenten. Maar ook particulieren uit diverse werkvelden weten hem te vinden.