“The ITP has produced – in addition to excellent facilitators – an amazing variety of brilliant teachers and creative innovators.”

Hal & Sidra Stone

Founders of Voice Dialogue
and the Psychology of Selves

Ook Master of Transformational Psychology worden?

Meld u aan voor de tweejarige therapeutische specialisatie opleiding Voice Dialogue & Transformatie Psychologie.

Uw trajecten mogelijk vergoed door zorgverzekeraars!


REGISTER MASTER OF TRANSFORMATIONAL PSYCHOLOGY, MTP

Het Register Master of Transformational Psychology, MTP is een internationaal kwaliteits-register waarin opgenomen psychologen, therapeuten, coaches en trainers die de tweejarige therapeutische specialisatie-opleiding Voice Dialogue & Transformatie Psychologie met goed resultaat hebben afgerond.

Hiermee hebben zij bewezen voldaan aan de eisen die het Instituut voor Transformatie Psychologie stelt aan vakkundige procesbegeleiders. Zij hebben aangetoond de principes, technieken en onderwerpen, gebruikt binnen de transformatiepsychologie, te beheersen en transformatieprocessen van hun cliënten vakkundig te kunnen begeleiden en behandelen. Hierbij zijn zij zich steeds bewust van de eigen mogelijkheden en beperkingen.

 

Beeldmerk
Eenmaal opgenomen in het register is het deze procesbegeleiders toegestaan de afkorting MTP achter hun naam te dragen. Het bijbehorende beeldmerk mogen zij als uitingsteken gebruiken op bijvoorbeeld een site, briefpapier, promotiemateriaal, etc.

MTP

De naam Master of Transformational Psychology, MTP met beeldmerk is geregistreerd bij het Benelux – Bureau voor de Intellectuele Eigendom en in het internationale merken-register World Intellectual Property Organisation.

 

Inschrijving studenten van andere opleidingscentra
Studenten die bij andere opleidingscentra zijn opgeleid en graag opgenomen willen worden in het register, dienen aantoonbaar minimaal 33 opleidingsdagen hebben genoten. Hiervan dienen minimaal 6 dagen opleiding bij het ITP hebben plaats gevonden.

Naast Voice Dialogue en de Psychology of Selves dienen o.a. de volgende onderwerpen te zijn behandeld:

  • Bindingpatronen en het relatiemodel – minimaal 6 dagen
  • Energetische principes – minimaal 3 dagen
  • Instinctieve energieën, fantasieën en verslavingen – minimaal 3 dagen
  • Archetypes en dromen – minimaal 3 dagen
  • Psychopathologie – minimaal 3 dagen

Als een student aan bovenstaande voorwaarden voldoet, is deze gerechtigd examen te doen. Na voldoende resultaat wordt de student opgenomen in het register.

De eisen van het examen komen overeen met de eisen die het SKB – Stichting Keurmerk Beroepsscholingen – stelt aan onze tweejarige opleiding.

 

Inschrijving oud-studenten van het ITP
Oud-studenten die in het verleden minimaal twee jaar aan opleiding bij het ITP hebben gevolgd kunnen schriftelijk een verzoek tot toelating tot het register indienen. Een commissie zal zich over dit verzoek buigen. Als naar het oordeel van de commissie desbetreffende procesbegeleider over voldoende kwaliteiten, vaardigheden en kennis beschikt om tot het register te worden toegelaten, is een examen niet nodig.

Indien de commissie twijfelt of de aanvrager voldoet aan de eisen die het ITP stelt om tot toelating over te gaan, biedt het de aanvrager de kans alsnog examen te doen.

De commissie zal met een schriftelijk onderbouwd oordeel komen als een aanvrager wel of niet rechtstreeks in het register zal worden toegelaten.

 

Meer informatie?
Voor vragen over het register kunt u contact opnemen met Robert Stamboliev:

T: +31 (0)6 51607758

E: info@voicedialogueworld.com