“The ITP has produced – in addition to excellent facilitators – an amazing variety of brilliant teachers and creative innovators.”

Hal & Sidra Stone

Founders of Voice Dialogue
and the Psychology of Selves

Ook Master of Transformational Psychology worden?

Meld u aan voor de tweejarige therapeutische specialisatie opleiding Voice Dialogue & Transformatie Psychologie.

Uw trajecten mogelijk vergoed door zorgverzekeraars!


WAT IS TRANSFORMATIE PSYCHOLOGIE?

Sinds 1950 zijn er verschillende scholen ontstaan die zich richten op het bewust worden en ontwikkelen van verschillende aspecten van onze menselijke natuur, vaak met uitsluiting van andere aspecten.

De meest complete benadering die ons ervaring en inzicht kan geven in de totaliteit van ons wezen is waarschijnlijk de zich ontwikkelende Transformatiepsychologie (TP). Deze benadering is een synthese van Humanistische en Transpersoonlijke Psychologie en streeft er naar zowel fysieke, emotionele, mentale als ook spirituele energieën te integreren.

De arts W. Brugh Joy, bedenker van de naam transformatiepsychologie in 1975, schreef hierover:

“De toegang tot verruimde bewustzijnstoestanden is het belangrijkste kenmerk dat Transformatiepsychologie onderscheidt van andere, meer conventionele benaderingen.”

 

Het bewustzijnsmodel
Transformatie kan geschieden op drie niveaus van bewustzijn: gewaarzijn, het ervaren van energiepatronen (ook wel delen, subpersoonlijkheden, ikken of stemmen genoemd) en het Bewust Ego. Tezamen noemen we dit het bewustzijnsmodel.

In de praktijk vindt transformatie plaats wanneer we in staat zijn de spanning tussen de tegengestelde energieën in ons te aanvaarden en de verschillende behoeftes en verlangens van deze energieën te honoreren.

Wanneer door dit transformatiewerk integratie en daardoor evenwicht en “heelwording” tot stand komt, kan de mens zich bevrijden van conditioneringen en weer in verbinding komen met zijn essentie.

Een belangrijke ingang in de Transformatiepsychologie is de door de Amerikaanse psychologen Hal en Sidra Stone ontwikkelde methode Voice Dialogue, die binnen onze programma’s als basismethode wordt gehanteerd.

 

Andere ingangen naast Voice Dialogue
Andere ingangen / technieken die we binnen het ITP gebruiken om tot transformatie te komen zijn o.a. het werken met:

• Dromen en dagdromen
• Visualisaties
• Focusing
• Chakra’s
• Archetypen
• Ademhaling

• Dramatechnieken
• Familieopstellingen
• Lichaam- en energiewerk
• Creatieve technieken en de natuur
• Instinctieve en demonische energieën
• Relatiewerk met o.a. relatieopstellingen en bindingspatronen