“The ITP has produced – in addition to excellent facilitators – an amazing variety of brilliant teachers and creative innovators.”

Hal & Sidra Stone

Founders of Voice Dialogue
and the Psychology of Selves

Ook Master of Transformational Psychology worden?

Meld u aan voor de tweejarige therapeutische specialisatie opleiding Voice Dialogue & Transformatie Psychologie.

Uw trajecten mogelijk vergoed door zorgverzekeraars!


OVER HET ITP

 

Toonaangevend 
Het ITP staat bekend als het toonaangevende opleidingsinstituut op het gebied van Voice Dialogue en Transformatiepsychologie in Nederland en Europa. Het instituut heeft deze innovatieve benaderingswijze bijna 30 jaar geleden naar Nederland gehaald en uitgerold naar een groot aantal Europese landen. Nagenoeg alle opleiders en trainers van de diverse Voice Dialogue opleidingscentra in deze landen zijn opgeleid door het ITP.

Aan het ITP is een ervaren internationale staf verbonden, afkomstig uit verschillende disciplines. Het ITP wordt aangemerkt als Master-instituut volgens het Internationale Voice Dialogue Agreement – IVDA.

 

VoiceDialogueWorld
Met VoiceDialogueWorld biedt het ITP tevens een platform en kenniscentrum waar u informatie kunt vinden en delen over boeken, artikelen, wetenswaardigheden en toepassingsgebieden van Voice Dialogue en Transformatiepsychologie.

 

Doel van het ITP 
Het Instituut voor Transformatie Psychologie stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de bewustzijnsontwikkeling van individuen, relaties en organisaties. Om deze doelstelling te bereiken, organiseert het ITP lezingen, trainingen en opleidingen voor coaches, trainers, psychologen, therapeuten, mediators, managers en loopbaanadviseurs.

De opleidingen en trainingen van het ITP hebben een belangrijke klinische waarde. Zo wordt de jaaropleiding Transformatiepsychologie (TP) en Voice Dialogue door het Nederlands Instituut voor Psychologen gewaardeerd met 98 punten.

Met de tweejarige therapeutische specialisatie-opleiding kunt u lid worden van het NVPA, de vereniging van psychosociaal therapeuten, indien u voldoet aan de aanvullende eisen van het NVPA. Uw begeleidings-trajecten komen hiermee in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars.

Aan individuen en relaties biedt het ITP coaching en therapie. De methoden en technieken van het ITP zijn geen doel op zich, maar krachtige hulpmiddelen om te komen tot inzicht in en integratie van een aantal belangrijke principes van transformatie. Dit leidt tot een wezenlijke verdieping van de mens.

 


ZELFKENNIS IS DE BASIS VOOR MEESTERSCHAP

Met Voice Dialogue en de principes van Transformatiepsychologie kun je zo diep gaan als je wilt, zo hoog als je kunt reiken, zo laag als je durft en zo ver als je kunt. Het is de verkenning van onze innerlijke ruimte, waarin zowel hemel als aarde hun plaats hebben.

De daaruit voortvloeiende verschuiving in onze energiepatronen brengt verandering teweeg in ons bewustzijn en verandert onze mogelijkheden ten aanzien van relaties en onze plaats in de wereld.