More information
Name: Anita
Roelands
Land: The Netherlands
Stad: Koog aan de Zaan
Telefoon: +31 (0) 75-7720256
Omschrijving:

 

For the dutch version scroll down

I’m Anita Roelands, a psychologist registered at the Dutch Association of Psychologists (NIP), Labour & Organisation, specialising in burnout, educated in Hatha Yoga and Voice Dialogue Facilitator. Since 1999 I have counselled hundreds of managers and professionals in the care, profit and cultural sector and in education who are suffering from major work pressure, feel overburdened and believe things cannot continue this way. I help them prevent a burnout and keep their batteries filled until they can be successful in their work.

In addition, I help companies and organisations using a three-step plan to implement structural prevention and vitality in the DNA of the organisation. I do this together with other HR professionals.

Among other things, we ensure that managers make their department burnout-proof to prevent absenteeism and high figures of absence through illness, so employees remain productive and enjoy their work.

The pressure of work gives you a feeling of being swamped by “too much”, you start reacting hurried and you start doing what others expect instead of steering your own course. At a certain moment you no longer take time for lunch at work and no longer know which signals are ‘normal’.

I find it important to know your own signals and limits and choosing your own work pace in order to be in charge of your working day. This gets the frown out of your eyebrows, makes you set priorities better and gives you an overview. So you can get out of bed again, fit and whistling to go to work, are successful in your work and still have time for other activities outside work.

My mainspring is to prevent people from getting a burnout and high absenteeism.

I’m a writer of the successful book “Nooit meer burn-out! – in drie stappen leren genieten van werk en leven” (Farwell burnout – learning to enjoy work and life in three steps).


Nederlands:

Ik ben Anita Roelands, Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie met een burn-outspecialisme, geschoold in Hatha Yoga en Voice Dialogue Facilitator. Sinds 1999 heb ik honderden managers en professionals in de zorgsector, profit en culturele sector en het onderwijs begeleid die met grote werkdruk kampen, zich overbelast voelen en die vinden dat het zo niet langer meer kan. Ik help hen om een burn-out te voorkomen en hun accu gevuld te houden zodat ze succesvol in hun werk kunnen zijn.

Daarnaast help ik bedrijven en organisaties met behulp van een drie stappenprogramma om structureel preventie en vitaliteit in het DNA van de organisatie te implementeren. Dit doe ik samen met andere HR professionals.

Onder andere zorgen we ervoor dat leidinggevenden hun afdeling burn-outproof maken om uitval en hoge ziektverzuimcijfers te voorkomen, zodat medewerkers productief blijven en met plezier hun werk doen.

Werkdruk maakt dat je je overspoeld voelt door het “teveel”, je gehaast gaat reageren en dat je gaat doen wat anderen van jou verwachten in plaats van je eigen koers te volgen. Op een gegeven moment neem je niet echt meer tijd voor de lunch op je werk en weet je niet meer welke signalen ‘normaal’ zijn.

Ik vind het belangrijk dat je je eigen signalen en grenzen kent en voor je eigen werktempo kiest om weer regie te krijgen op je werkdag. Daarmee krijg je de frons uit je wenkbrauwen, stel je gemakkelijker prioriteiten en heb je overzicht. Zodat je elke ochtend weer fit en fluitend het bed uit komt om naar je werk te gaan, succesvol in je werk bent en je naast het werk ook nog energie hebt om leuke dingen te doen.

Mijn drijfveer is om hiermee te voorkomen dat mensen burn-out raken en er een hoog ziekteverzuim is.

Ik ben schrijfster van het succesvolle werkboek “Nooit meer burn-out! – in drie stappen leren genieten van werk en leven”.