More information
Name: Maria
Daniëls
Land: Spain Andalusia
Stad: Castilléjar
Telefoon: +31 (0) 6 502 801 43
Omschrijving:

 

For the Dutch version scroll down

In my work I take depth and a healing, transformative strength with me. I don’t only focus on what isn’t going well, but also on the mainsprings and creativity that often turn out to have been hidden in deeper longings. I work with inner knowledge as much as possible as well as with the locked potential of people who come to me. They come for support, clarification, healing and deepening current topics and questions they have.

Fed by personal experiences and trained in several disciplines, I combine and integrate content in the field of psychology, therapy and spirituality and align this to the world of my clients.

Working in Spain and The Netherlands

I work in the Netherlands and southern Spain. In the Netherlands I do this for several clients and varying locations.

In Andalusia I live and work in an archaic, agricultural area situated in the unique, quiet and magical Altiplano of Granada. Together with my partner I manage an area with more than 300 olive trees, tranquil places and beautiful sights. In this region of cave dwellings we realised two comfortable apartments for guests. For people who want to or need to take a step back from their daily worries and require time and space for themselves or their relationship.

Apart from the possibility of spending the night here and exploring the attractive environs, I offer several types of retreats and nature quests that are often tailored to the individual. Supported by and embedded in the original and pure strength of nature, this is the perfect location where I can unite my psychological work and aspects of the spirituality of the ancient knowledge of primitive society. Individual and/or relationship processes are embedded more deeply and fit in with a more natural, rhythm and Being.

Maria:

 • Is one of the founders of Voice Dialogue in the Netherlands.
 • Helped develop ITP programmes and introduced these in the Netherlands and abroad from the start (mid-1980s).
 • Is a trainer: Has educated and trained many professionals in Voice Dialogue, the Psychology of Selves and transformation processes.
 • Worked with organisational development in profit and non-profit organisations.
 • Is trained in several movements in modern psychology.
 • Is a trained (creative) therapist.
 • Is trained in several ancient traditions. In particular: she has been inspired by the traditions of Native Americans since the late 1970s.
 • Combines psychology, therapy and spirituality in her work.
 • She is 63, starting elder, senior, mother of a son, partner and a member of several circles and (professional) networks.

 

Recommended by Hal & Sidra Stone, developers of the Voice Dialogue method,

Maria Daniëls is a master teacher. She puts depth and ripeness in everything she does. This doesn’t only come from her studies, but also from a wide variety of life experience. She has led a full, and fully examined, life. Maria has worked with our Voice Dialogue training sessions as a senior member of staff for more than 20 years. Her teachings and guidance are both excellent.


Nederlands:

In mijn werk breng ik diepgang en een helende, transformatieve kracht met me mee. Ik richt me niet alleen op dat wat niet goed gaat, maar ook op de drijfveren en creativiteit die vaak verborgen blijken te zitten in diepe verlangens. Zo veel mogelijk werk ik samen met het innerlijk weten en het vaak opgesloten potentieel van de mensen die bij me komen. Zij komen voor ondersteuning, verheldering, heling  en verdieping in actuele thema’s en vraagstukken die spelen.

Gevoed door eigen ervaringen en getraind in meerdere disciplines, combineer en integreer ik inhouden die liggen op het gebied van psychologie, therapie en spiritualiteit en stem die af op de leefwereld van mijn cliënten.

Ik werk in Nederland en in Zuid Spanje,

In Nederland doe ik dat voor verschillende opdrachtgevers en cliënten op meerdere locaties.

In Andalusië woont en werk ik in een archaïsch, agrarisch gebied dat ligt op de unieke, stille en magische Altiplano van Granada. Samen met mijn partner beheer ik  daar een terrein met ondermeer 300 olijfbomen, verstilde plekken en prachtige vergezichten. In dit gebied van grotwoningen hebben we twee comfortabele appartementen voor gasten gerealiseerd. Voor mensen die afstand willen of moeten nemen van hun dagelijkse beslommeringen en die tijd en ruimte nodig hebben voor zichzelf of voor hun relatie.

Naast de mogelijkheid om er te verblijven en om het prachtige gebied te verkennen, bied ik vele soorten van retraites en nature quests aan die veelal op maat gemaakt worden. Gesteund door en ingebed in de oorspronkelijke en pure kracht van de natuur, is dit de plek bij uitstek waar ik mijn psychologisch werk en aspecten van de praktische spiritualiteit van het Oude Weten van natuurvolken kan samenbrengen. Individuele en/of relatie processen krijgen hierdoor een diepe verankering en sluiten aan bij een meer natuurlijk, eigen ritme en Zijn.

Maria:

 • Is één van de grondleggers van Voice Dialogue in Nederland.
 • Heeft vanaf het eerste uur (midden jaren 80) de inhoudelijke programma’s van het ITP mede ontwikkeld en uitgevoerd in binnen en buitenland.
 • Is opleider: Heeft vele professionals opgeleid en getraind in Voice Dialogue en de Psychology of Selves en transformatie processen.
 • Heeft gewerkt met organisatie ontwikkeling binnen profit- en nonprofit oganisaties.
 • Is opgeleid in meerdere stromingen binnen de moderne psychologie.
 • Is opgeleid als (creatief) therapeut.
 • Is getraind in diverse Oude Tradities. Met name is zij al sinds de eind jaren 70 geïnspireerd door de tradities van Noord Amerikaanse Indianen.
 • Combineert psychologie, therapie en spiritualiteit in haar werk.
 • Ze is 63, beginnend elder, senior, moeder van een zoon, partner en deel van diverse cirkels en (professionele) netwerken.

 

Aanbeveling door Hal & Sidra Stone, ontwikkellaars van de Voice Dialogue methode

Maria Daniëls is een meester als leraar.  Ze geeft aan alles wat ze doet  een diepte  en rijpheid,  die niet alleen uit haar studies voortkomt,  maar ook  vanuit een wijde variëteit  aan  levenservaringen.  Ze heeft  een vol, en volledig  onderzocht, leven geleid.  Maria  heeft  meer dan 20 jaar met ons  en met Voice Dialogue gewerkt als senior  staflid  in onze trainingen. Haar  leraarschap en haar begeleiding zijn beide excellent.”