751_6806.NEF
Name: Harriët
Ordelman
Land: The Netherlands
Stad: Wageningen
Telefoon: +31 (0)6-18242155
Website: www.wisselwerking.eu
Omschrijving:

 

For the English version scroll down

Tijdens mijn loopbaan heb ik de stap gezet van danseres, docent body-awareness en creative movement en leidinggevende bij een Centrum voor de Kunsten naar personeels- en organisatie ontwikkeling binnen profit- en non-profit organisaties.

Mijn achtergrond in dans en beweging maakt dat ik

 • Insteek op de energie die er is
 • De samenhang ken van denken, voelen en doen en de verbindende rol die het lichaam daarin speelt
 • Een sterk ontwikkeld lichaamsbewustzijn heb en dit bij anderen weet aan te boren
 • Open sta en enorme waardering heb voor menselijke verschillen en hun kracht en kwetsbaarheid.
 • Direct en laagdrempelig contact maak met mensen
 • Veel inlevingsvermogen, discipline en geduld heb

Na mijn opleidingen tot ontwikkelingsgericht coach en trainer persoonlijk leiderschap ben ik me steeds verder gaan specialiseren in methoden waarbij de verbinding tussen lichaam, geest, emotie en energie diepgaande ontwikkeling mogelijk maakt en zorgt voor behoud en herstel van vitaliteit. Zo deed ik de opleiding tot gecertificeerd Mindfulness trainer en de masteropleiding Voice Dialogue en Transformatie Psychologie aan het ITP. Beide methodieken pas ik met veel plezier en mooie resultaten toe in mijn coach en trainerspraktijk.

Samen met mij collega Oliver Schneider maak ik de verbinding tussen Voice Dialogue en Transformatie Psychologie en (dans)beweging en lichaamswerk. We schreven hierover de paper ‘De toegevoegde waarde van dans in Voice Dialogue, een paper voor mensen die ervaring hebben en/of werken met Voice Dialogue’ Geïnteresseerden kunnen deze opvragen via mijn mailadres.


English

During my career I made the step from being a dancer, teacher of body-awareness and creative movement and manager at a Center for the Arts to personal and organizational development within profit and non-profit organizations.

My background in dance and movement makes me

 • Tap into the energy that is available
 • Know the coherence of thinking, feeling and acting and the connecting role that the body plays in this
 • Have a good developed body awareness and know how to invite others in sensing theirs
 • Have an open mind and tremendous appreciation for human differences and their strength and vulnerability
 • Make direct and accessible contact with people
 • Have a lot of empathy, discipline and patience

After my training as a development-oriented coach and personal leadership trainer, I specialized in methods in which the connection between body, mind, emotion and energy enables profound development and ensures the maintenance and restoration of vitality.

I am certified Mindfulness trainer and the Master’s program in Voice Dialogue and Transformation Psychology at the ITP. I use both methodologies with great pleasure and good results in my coach and trainer practice.

Together with my colleague Oliver Schneider I make the connection between Voice Dialogue and Transformation Psychology and (dance) movement and bodywork. We wrote the paper ‘The added value of dance in Voice Dialogue, a paper for people who have experience and/or work with Voice Dialogue’. If you are interested you can quest this via my email address.