ruud-zuurman
Name: Ruud
Zuurman
Land: The Netherlands
Stad: Beerta
Telefoon: 06 – 23 30 17 23
Omschrijving:

For Dutch scroll down

Ruud has been working as a manager, educator, trainer and process guide since 1988. He is trained in leadership, group dynamics, didactics, psychodrama and psychopathology. At ITP he followed all steps organically and intensely. After following the basic and master’s course Transformational Psychology and Voice Dialogue, he learned the tricks of the trade from Robert Stamboliev and Maria Daniels for a decade as a trainer and process counsellor. He then took several international Voice Dialogue courses, among others with Hal and Sidra Stone, the developers of the Voice Dialogue method. Ruud (1967) led the ITP from 2016 to 2019 and was responsible for the organization and growth opportunities within the institute.

Apart from his professional experience, Ruud’s way of working is fed by several strong personal experiences. As a military team leader, he was a member of an anti-terror unit and led several teams in extremely severe circumstances, such as the Fall of Srebrenica in 1995. Eight thousand people lost their lives here. This greatest genocide in Europe since World War Two deeply affected and shaped him.

In addition, his oldest daughter died at the age of 16 and his second daughter at the age of 20.

With the necessary support, Ruud managed to transform the majority of his pain, sadness, anger and depressive feelings into a fulfilling gratitude for these intensive life lessons and the ability to guide others in their personal, often in-depth processes of transformation.

Apart from relationship issues, matters concerning mourning and war trauma attract his special attention. However, questions centred around the world instead of man also fascinate him.

In his book ‘Een kus…en een knuffel’ (A kiss…and a hug!) Ruud shares his personal experiences with a larger audience.

Read more about his book: ‘Een kus…en een knuffel!’

 

 

Ruud has the following to say about his personal mission:
“I wish that every man knows how to find a balance between his or her powerful and vulnerable energies, in which they can and are allowed to accept these contradicting energies in themselves and are consequently capable of channelling these from a healthy middle ground, the so-called Aware Ego. I am deeply convinced that inner peace and world peace can only be achieved with the development of an Aware Ego.”


 

Nederlands

Sinds 1988 werkt Ruud als manager, opleider, trainer, en procesbegeleider. Hij volgde opleidingen in leiderschap, groepsdynamica en systemisch werk, didactiek, psychodrama en psychopathologie. Binnen het ITP heeft hij alle stappen op organische en intensieve wijze doorlopen en is sinds 2006 werkzaam als trainer en coach voor het ITP. Daarnaast volgde hij diverse internationale Voice Dialogue trainingen, o.a. met Hal en Sidra Stone, de ontwikkelaars van de Voice Dialogue methode. Ruud (1967) leidde het ITP tussen 2016 en 2019 en richtte zich op de organisatie en groeimogelijkheden van het instituut.

Met zijn levenspartner heeft hij een uiterst succesvolle praktijk voor relatietherapie opgebouwd, genaamd Open Venster.

Naast zijn professionele ervaring wordt Ruud zijn manier van werken gevoed door een aantal sterke persoonlijke ervaringen. Als militair teamleider was hij lid van een anti-terreur eenheid en leidde hij diverse teams in extreem zware crisisomstandigheden, zoals tijdens de Val van Srebrenica in 1995. Hierbij verloren achtduizend mensen het leven. Deze grootste genocide sinds de tweede wereldoorlog in Europa heeft hem diep geraakt en gevormd.

Daarnaast is Ruud vader van drie dochters. Zijn oudste en middelste dochter overleden op respectievelijk 16-jarige en 20-jarige leeftijd aan een ongeneeslijke ziekte.

Het grootste deel van zijn pijn, verdriet, woede en depressieve gevoelens heeft Ruud, met de nodige ondersteuning, kunnen transformeren naar een vervullende dankbaarheid voor deze intense levenslessen en het vermogen anderen te begeleiden in hun persoonlijke, vaak diepgaande, transformatieprocessen.

Naast relatievraagstukken trekken zaken rondom rouw en oorlogstrauma’s dan ook zijn bijzondere aandacht. Maar ook vraagstukken waarin de wereld centraal staat in plaats van de mensheid fascineren hem.

In zijn boek ‘Een kus…en een knuffel!’ deelt Ruud zijn persoonlijke ervaringen met een groter publiek.

Lees meer over zijn boek ‘Een kus…en een knuffel!’

 

Over zijn persoonlijke missie zegt Ruud:
“Ik wens dat elk mens een balans weet te vinden tussen zowel hun krachtige als kwetsbare energieën. Waarin ze deze tegenstrijdige energieën daadwerkelijk in zichzelf kunnen en mogen ervaren en vervolgens in staat zijn deze te channelen vanuit een gezond midden, het zogenaamde Bewuste Ego. Het is mijn diepste overtuiging dat alleen innerlijke vrede en wereldvrede te bereiken zijn met de ontwikkeling van een Bewust Ego.”